Hoe werkt het internet nu eigenlijk? En welke communicatiepatronen zien we daar steeds weer terug komen?

Ik heb uitgelegd hoe het internet werkt, maar nog niet hoe het ‘World Wide Web’ (het ‘web’) werkt. Het web is het publicatiesysteem waarvan de meeste mensen zich niet realiseren dat het te onderscheiden is van het internet zelf. Het internet gebruikt IP-adressen (vaak gevonden via domeinnamen) om bronnen te identificeren, maar het web moet iets geavanceerder zijn, want het zou dom zijn als elke pagina op het internet een eigen ‘domeinnaam’ zou hebben. Het web maakt gebruik van ‘URL’s’ (uniforme resource locators), en ik weet zeker dat u deze kent, omdat ze tegenwoordig overal in de echte wereld worden afgedrukt (zij het meestal slechts in het kort). Wil je daar meer over weten? Bekijk dan alle informatie over internet op deze handige pagina.

Hoe kunnen we er voor zorgen dat je een adres op het internet bereikt?

Meestal is de ‘resource identifier’ gewoon een bestand op de servercomputer. Bijvoorbeeld, ‘mywebsite/index.html’ is een bestand op de servercomputer met hetzelfde pad, opgeslagen onder een speciale directory. Op Windows wordt het “”-symbool gebruikt om mapnamen uit te schrijven, maar omdat het web niet voor Windows is uitgevonden, wordt de conventie van de oudere besturingssystemen gebruikt.

We hebben nu drie soorten ‘Internet Adressen’, in volgorde van toenemende complexiteit:

  • IP-adressen
  • Domeinnamen
  • URL’s

Als een URL door een potentiële lezer in de webbrowser software wordt gezet, dan zou de webbrowser een passend verzoek (meestal met het HTTP-protocol) naar de door de URL geïdentificeerde servercomputer sturen. De servercomputer zou dan reageren en meestal zou de webbrowser eindigen met een bestand. De webbrowser interpreteert het bestand dan voor weergave, net zoals alle software die op een computer draait de bestanden interpreteert die hij begrijpt.

Hoe kan het internet worden begrepen? En welke protocollen zijn er?

Voor het HTTP-protocol weet de webbrowser hoe het bestand moet worden geïnterpreteerd, omdat het HTTP-protocol iets gebruikt dat ‘MIME-type’ wordt genoemd om elke soort bron die de server kan verzenden te identificeren. Als de webservercomputer alleen maar een bestand op schijf uitzendt, dan werkt de webservercomputer het MIME-type uit vanuit de bestandsextensie (zoals ‘.html’) van het bestand.

Hoe wordt een webpagina gedefinieerd door het internet?

Een ‘HTML’ bestand is het soort bestand dat een webpagina definieert. Het is geschreven in platte tekst, en mengt in principe de informatie die getoond wordt om een document samen met het document zelf weer te geven. Als u nieuwsgierig bent, probeer dan de “View page source” functie van uw webbrowser te gebruiken wanneer u een webpagina bekijkt, en u ziet een mix van gedeelten van normale menselijke tekst en korte tekst tussen ‘